For nordmenn i Japan

Japan er et land spesielt utsatt for naturkatastrofer, men andre krisesituasjoner kan også oppstå. Hvordan kan du forberede deg? Les mer

For norske barn bosatt i utlandet finnes det skoler som tilbyr undervisning i norsk språk og samfunnsfag. Les mer

For å kunne kjøre bil i Japan må du ha et internasjonalt førerkort utstedt iht. Genève-konvensjonen av 1949 Les mer

Registrering av langvarige og kortvarige opphold i Japan Les mer

Den norske ambassaden i Tokyo arbeider for fremme av norsk næringsliv og profilering av Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi bl.a. næringer, institusjoner, og enkeltbedrifter i deres relasjoner til japanske kontakter. Les mer

Et utvalg norskrelaterte organisasjoner som er aktive i Japan Les mer

Tjenester i Japan som tilbyr forskjellige typer gratis veiledning og rådgivning til utlendinger bosatt i Japan. Les mer

Nødtelefonnumre og råd om hva du bør gjøre dersom du f.eks. mister pass eller blir utsatt for en ulykke. Les mer

Lurer du på hvor du skal skatte? Les mer