Forholdsregler i krise- og katastrofesituasjoner

Japan er et land spesielt utsatt for naturkatastrofer, men andre krisesituasjoner kan også oppstå. Hvordan kan du forberede deg?

Generelt om krise- og katastrofeberedskap

Japan er regelmessig utsatt for forskjellige naturfenomen som kan føre til skader på bygg, infrastruktur og mennesker. Det er derfor viktig å forberede seg. Det er mange praktiske forberedelser man kan gjøre, og det kan være lurt å tenke gjennom hvordan du kan bli påvirket av en mulig krisesituasjon.

Dersom en krisesituasjon skulle oppstå, bør du forholde deg til råd og instrukser fra japanske myndigheter. Samtidig er det viktig å huske på at det er enkelte ting du kan gjøre for å være best mulig forberedt. Siden det er umulig å si nøyaktig hva som kan skje, er de følgende tiltakene ikke utfyllende og de garanterer ikke for den enkeltes sikkerhet. Tiltakene vil imidlertid kunne gjøre deg bedre forberedt til å håndtere mulige kriser og katastrofer.

Registrer deg hos norske myndigheter
Selv om du er registrert lokalt i Japan, vil ikke denne informasjonen deles med norske myndigheter. For at ambassaden skal kunne hjelpe deg ved behov, er det viktig for oss å ha riktig navn, adresse og kontaktinformasjon. Det er også viktig at du registrer når du forlater Japan. Les mer om reiseregistrering her.

Kontakt lokale myndigheter og bli kjent i ditt lokalområde
Når du flytter til Japan for en kortere eller lengre periode, må du raskt ta kontakt med by-/bydelskontor (yakusho) i ditt nærområde for å registrere flytting. Dette kontoret vil samtidig kunne gi deg informasjon om kriseberedskapen i området du bor dersom du ber om det. Dette kan blant annet inkludere informasjon om lokale evakueringssteder som vil fungere som et knutepunkt mellom lokalbefolkning, myndigheter og hjelpeinstitusjoner i en krisesituasjon. Det er også hit nødforsyninger vil komme, og medisinsk hjelp og telefon vil være tilgjengelig. Lær veien til evakueringsstedene – gå dit til fots, også med barna.

Gjør nødvendig forberedelser
Det er den enkelte brannstasjon som har ansvaret for katastrofeberedskapen lokalt. Brannstasjonene og kommunale kontorer har brosjyrer på engelsk som alle bør skaffe seg, med planer for krisesituasjoner og råd om personlig sikring. Det anbefales å søke informasjon i ditt lokalmiljø, men det kan også være nyttig å sette seg inn Tokyo Metropolitans guide til katastrofeforberedelser. Se også nærmere på andre nyttige ressurser, som kontaktkort og apps til smarttelefon.

Delta i øvelser. Over hele Japan holdes offentlige beredskapsøvelser. Utlendinger er velkomne til å delta, men ovelser og besøk på jordskjelvberedskapssentre kan også arrangeres på privat initiativ – gjerne på forespørsel fra en gruppe av interesserte. Ta kontakt med nærmeste brannstasjon, eller andre sentrale beredskapssenter. I større byer vil det også ofte finnes egne sentre som gir opplæring i katastrofeberedskap. Her kan du oppleve simuleringer og lære hvordan du bør forholde deg til forskjellige situasjoner. I Tokyo kan du og familie besøke Rinkai Disaster Prevention Park.

Sett sammen ditt eget kriseutstyr. Tenk på hva du vil trenge for å greie deg noen dager uten vann og strøm, og med vanskelig matforsyning. Se for eksempel kapittel to i Tokyo Metropolitans guide til katastrofeforberedelser for forslag til hva som bør forberedes. I tillegg anbefales det å gjøre klar en evakueringssekk i tilfelle hjemmet må forlates. Ferdige evakueringssekker kan kjøpes (f. eks. på Tokyu Hands) eller du kan lage din egen sekk. Den ovennevnte guiden har forslag til innhold i en sekk.

Sikre boligen din. Møbler kan velte, ting kan falle fra hyller og tak, og strømbrudd kan skje. Få råd fra brannstasjon eller sjekk kapittel to i Tokyo Metropolitans guide til katastrofeforberedelser for forslag til hvordan du kan sikre hjemmet. I forbindelse med tyfon kan sterke vinder kan føre til at gjenstander plassert utendørs blir blåst vekk. Tenk på å sikre utemøbler, sykler og lignende i forkant. I særlige tilfeller kan det også være lurt å sikre vinduer.

Lag en egen plan for deg og familien. Skoler og arbeidsplasser har ofte egne beredskapsplaner, og disse, samt informasjonen fra lokalmyndighetene kan brukes som inspirasjon. Tenk på møtesteder og kontaktpersoner for ulike tidspunkt og dager. Tenk på det området der du bor. Hva med faren for skred eller tsunami? Kan det bli flom, eller rask spredning av brann? Hvor er nærmeste telefonboks? Hvor kan du få hjelp? Sett opp en lett tilgjengelig oversikt over personer i nabolaget, blant venner, kolleger eller studiekamerater du kan trekke på i en uoversiktlig situasjon der du fort kan trenge andres hjelp. Gjør tydelige og enkle avtaler med barn i familien. En sjekkliste gjør det lettere å reagere riktig i en ekstrem stress-situasjon. Den vil hjelpe dere til å huske det viktigste og bør inneholde telefonnumre, adresser osv.

Lytt til lokale myndigheter
I det tilfelle der en krisesituasjon oppstår er det i første omgang japanske myndigheter som er ansvarlig for bistandsarbeidet. Japan sies å være et av de land i verden som er best forberedt på en krisesituasjon, så det lønner seg å lytte til tilrådninger og veiledninger fra myndighetene. Ved umiddelbart behov for evakuering av områder, for eksempel i forbindelse med flom, tsunami eller vulkanutbrudd, er det japanske myndigheter som vil komme med det første varselet. Japans metrologiske insitutt (JMA) vil ha oppdatert informasjon på forskjellige typer naturkatastrofer.

Det anbefales at du setter deg godt inn i japanske myndigheters forskjellige varslingsnivåer, tilrådning -> advarsel -> krisevarsel, og hvordan du bør forholde deg til de forskjellige nivåene. Les mer på JMAs nettsider.
http://www.jma.go.jp/jma/en/Emergency_Warning/Leaflet(Emergency_Warning_System).pdf
http://www.jma.go.jp/jma/en/Emergency_Warning/ew_index.html

Spesielt om jordskjelv

Jordskjelv er den mest aktuelle og potensielt mest ødeleggende krisesituasjon man må være oppmerksom på i Japan. Jordskjelv kan normalt ikke forutses, selv med nitidig seismisk overvåkning. Dersom målinger skulle vise at det er overhengende fare for et stort jordskjelv, vil et varsel bli kringkastet på engelsk over tv, radio så vel som andre kanaler. Følg lokale myndigheters anvisninger.

Etter et større jordskjelv andre steder kan det oppstå rykter og panikk. Ikke fest deg ved rykter om umiddelbart forestående jordskjelv som ikke bekreftes av myndighetene.

Se også informasjon om jordskjelvberedskap fra japanske myndigheter:
http://www.city.minato.tokyo.jp/azabukyoudou/bosai-anzen/bosai/daishinsai/b-map/documents/e-kiji.pdf
http://www.tokyo-icc.jp/english/information/howto.html

UNDER ET JORDSKJELV
De fleste jordskjelv varer sjelden mer enn ett minutt. Tiden vil kanskje føles lang og intens. Når det først har begynt, har man bare noen sekunder på seg til å handle. Et jordskjelv kan være temmelig skremmende, men om man er beskyttet, er det som oftest ikke farlig i seg selv.

Beskytt hodet
Hold deg unna ting som kan falle. Selv om nye bygninger er bygd for å tåle relativt store jordskjelv, kan lamper, takplater osv. falle ned. Søk tilflukt under et solid bord, i en døråpning eller i en tom korridor. Hold deg unna vinduer som kan knuse og hyller som kan velte, og trekk mot ytterkanten av store åpne rom. Bruk hjelm, pute eller lignende til å beskytte hodet.

Ikke løp ut under skjelvet
Du kan lett bli truffet av fallende gjenstander. Undergrunnsanlegg (T-bane) anses som relativt trygge.
Unntak: Eldre skrøpelige hus og åpne 1. etasjer (for eksempel et forretningslokale, garasje) med få bærende søyler.

Stans bilen
Om du er i en bil, parker i veikanten og bli sittende. Unngå å parkere på eller under broer.

Søk til et åpent sted
Om du er ute: Se opp for fallende gjenstander (skilt, glass, ledninger). Unngå husvegger, murer og stolper. En åpen plass er det beste. Ved sjøen – vær obs på faren for tsunami.

Vent
Vent til skjelvet er over før du beveger deg fra et sikkert sted, og vær klar for eventuelle etterskjelv.

RETT ETTER ET JORDSKJELV
Det er en normal reaksjon at man reagerer med vantro og ikke makter å ta katastrofens realiteter inn over seg i de første timene etter et stort jordskjelv, men det er viktig å samle seg. Det kan komme kraftige etterskjelv. Fokuser på det du må gjøre med en gang.

Beskytt hodet
Vær på vakt mot ting som kan falle fra tak eller hyller, og bruk gjerne hjelm eller andre ting til å beskytte hodet. Dette gjelder både når du beveger deg ut fra ditt umiddelbare tilfluktssted, og om du eventuelt forlater hjemmet. Plutselige etterskjelv kan utløse ytterligere ras av både gjenstander og bygninger lenge etter det opprinnelige skjelvet.

Beskytt mot ild
Umiddelbart etter et jordskjelv er det viktig å slukke eventuelle branntilløp snarest. Sjekk gassovner, elektriske installasjoner, andre energikilder for mulig brannfare. Om gassledningen er skadet: åpne vinduet, steng hovedgasskranen. Om elektriske ledninger er skadet: steng hovedstrømbryteren. Ved et stort jordskjelv i Tokyo anses spredning av brann i tettbygde strøk som den største potensielle faren for liv.

Sikre rømningsvei
Det er mulig at utgangen har blitt sperret eller låst på annet vis. Det er viktig å sikre rømningsvei så snart som mulig i tilfelle etterskjelv. Sett opp dører og vinduer slik at de ikke kan sperres av etterskjelv.

Vær rolig og tålmodig og hjelp skadede
Hvis noen er skadet, gi førstehjelp. Søk medisinsk hjelp på fastsatte evakueringssteder i nabolaget. Hvis du selv blir skadet og er ved bevissthet, er det viktig ikke å bruke krefter unødig. Prøv å tilkalle hjelp.

Tapp vann i badekar og bøtter
Vannet kan raskt bli stengt, men det er vann i rørsystemet en stund.

Lytt på radio og TV og følg de instruksjonene som blir gitt
Finn frem evakueringssekken så du er klar om evakuering blir nødvendig.

Vurder om du skal prøve å finne manglende familiemedlemmer, eller vente på dem hjemme
Ofte er det enklest å ha hjemmet som møtepunkt for familien. Om du må forlate huset, sett beskjed på døren om hvor du er og hvem som er med deg. Legg evt. igjen beskjed på telefonsvarer. Ta med evakueringssekken.

La bilen stå
Blokkerte veier vanskeliggjør redningsarbeidet, og mange veier er stengt.

Spesielt om tsunami

Tsunami er en flodbølge som ofte utløses av et jordskjelv ute i havet, og kan lede til enorme ødeleggelser. I etterkant av større jordskjelv vil det alltid meldes om jordskjelvets geografiske plassering samt om det er fare for tsunami eller ikke via offisielle japanske kanaler.

Lytt til varsel og anbefalinger
I de fleste tilfeller vil det varsles om en potensiell tsunami før flodbølgen faktisk treffer land. Bruk tv, radio eller internett til å få med deg eventuelle varsel og anbefalinger etter et jordskjelv. I kystnære områder vil det ofte også ropes ut varsler via høyttalersystem eller lignende. Spør andre i nærheten dersom du ikke forstår et eventuelt varsel. Se for eksempel JMA sine nettsider.

Trekk opp i høyden
En tsunami vil gjøre mest skade nær kysten på steder som blir direkte truffet av flodbølgen. Dersom du befinner deg i kystnære områder gjelder det dermed å komme seg opp i høyden så snart som mulig. Helst opp på klipper eller lignende, men høye bygninger kan også være et alternativ dersom det ikke er andre muligheter. Trær, hus og til og med bygninger kan også skylles vekk av en tsunami avhengig av størrelse og styrke.

Lær veien til evakueringsområder
Dersom du er bosatt i eller ofte befinner deg i kystnære områder kan det være lurt å være oppmerksom på hvor nærmeste trygge område er, og hvordan du kan komme deg dit så snart som mulig. Gjør deg tanker om hvordan du best kan evakuere et utsatt område før tsunamivarselet kommer. 

Spesielt om tyfon

En tyfon er en tropisk syklon som treffer Japan med jevne mellomrom, og kan føre til meget sterke vinder og store mengder nedbør. Tyfoner er som regel ikke farlige i seg selv, men det er flere ting man bør være bevisst på. I motsetning til jordskjelv og tsunami som kan være over i løpet av kort tid, kan en tyfon vare i lang tid og gjøre store ødeleggelser på infrastruktur og bygninger.

Lytt til varsel og anbefalinger
Som alltid er det viktig å få god informasjon, og japanske myndigheter gir dette via tv, radio og internett i god tid før en tyfon treffer land. Det vil her meldes om eventuelt spesielle advarsler i utsatte områder. Se for eksempel JMA sine nettsider.

Unngå kystnære områder
Sterke vinder, mye nedbør og store bølger kan av åpenbare grunner være farlig, og det anbefales å unngå kystnære områder og andre områder som er spesielt utsatt for vær og vind.

Vær oppmerksom på jordskred og flom
En tyfon kan føre til både jordskred og flom, og det er ikke uvanlig at det meldes om savnede og døde på grunn av dette. Vær varsom dersom du er i et område som kan være utsatt for jordskred eller flom.

Skader på infrastruktur og bygninger
Dersom du må bevege deg ute under en kraftig tyfon, bør du være klar for store mengder nedbør. Sterke vinder kan løsne grener fra trær eller blåse ned gjenstander fra bygninger. Vindene fører ofte til stopp i togtrafikk, og det kan være utfordrende å benytte seg av kollektivtrafikk. I enkelte tilfeller kan det også oppstå problemer med telefonnett.

Spesielt om terrorisme

Det er lav risiko for terroristanslag i Japan, men her som alle steder bør man være på vakt mot ekstreme organisasjoner og sekter. Ved truende situasjoner bør du kontakte lokalt politi. Ta gjerne også kontakt med ambassaden eller nærmeste norske konsulat.

Dersom du er i nærheten når noe skjer
Hvis du ikke selv er rammet ved et evt. terroranslag, så vær oppmerksom på faren for å bli tråkket ned av folk som flykter i panikk. Når en eventuell panikkbølge er over, og dersom det ikke er aktuelt å bidra med førstehjelp, dra rolig ut av området og til bolig eller arbeidsplass. Hold deg unna politiaksjoner og aggressive demonstrasjoner, og ikke slutt deg til skuelystne.

Etter en krisesituasjon

Gi beskjed om hvordan du har det
Gi beskjed til familiemedlemmer, til arbeidsgiver og til norske myndigheter. Si fra også om du skulle være bortreist fra et utsatt område! Husk at det er mange som lurer på hvordan du har det og kanskje leter etter deg, selv om du selv opplever at du er helt uberørt av en katastrofe.

Avhengig av hvor katastrofen er, kan telelinjer bli satt ut av spill. Uansett vil nettet (også mobilnettet) fort bli overbelastet. Myndighetene vil også ofte aktivt stenge trafikk for å sikre at essensielle kommunikasjonslinjer opprettholdes. Telefonbokser vil sannsynligvis være i drift selv om det skulle skje strømbrudd ,og Seven/Eleven-butikker i Tokyo vil ofte ha tilgjengelige nødlinjer tilgjengelig.

Det vil være avhengig av situasjonen hvor lett det vil være å kontakte ambassaden i Tokyo. Det kan både være svært vanskelig for deg å ringe og svært vanskelig for alle å komme igjennom. Dersom du ikke kommer i kontakt med ambassaden, kan du forsøke å kontakte UD i Oslo, noen av de andre norske konsulatene i Japan, eller andre nordiske ambassader. Kontaktinformasjon kan blant annet finnes på ambassadens krisekontaktkort.

Om du ikke får kontakt med arbeidsgiver eller ambassade selv, så ta kontakt med uniformert personell (politi, brannvesen mv.) eller be om hjelp ved ditt lokale evakueringssted til å gi beskjed videre.

NTT har en gratis katastrofetjeneste som kalles Disaster Message System. Systemet virker slik at for eksempel et familiemedlem kan ringe inn en beskjed, og andre medlemmer av familien kan spille av beskjeden. Det finnes også muligheter for å legge igjen beskjed via sms eller internett. Se NTTs nettsider for mer informasjon om dette, og veiledning om bruk.

Hold sammen
I en kaossituasjon er det meget lett å tape hverandre av syne. Psykiske reaksjoner kan påvirke adferdsmønstre på overraskende måter. Vær sammen med barna hele tiden.

Søk kontakt og samarbeid med andre
De lokale evakueringsstedene er en nøkkel for kontakt med japanske redningsmyndigheter, for forsyninger, medisinsk hjelp og familiegjenforening. På evakueringspunktet er det klokt å søke andre nordmenn eller utlendinger. Samarbeid med venne/nabolagskretsen om formidling av beskjeder, leting etter manglende familiemedlemmer/venner og organisering av hjelpearbeid. Pass på å sikre nødvendig hvile for voksne og barn. Sterke psykiske og fysiske reaksjoner er normale, men kan kreve medisinsk hjelp.

Unngå bruk av beroligende medikamenter
Faren for etterskjelv og den generelle krisetilstand som vil prege tiden etter enhver større ulykke gjør det tilrådelig å være mest mulig årvåken.

Innstill deg på å komme gjennom situasjonen der du er
Det er lite sannsynlig at en evakuering fra Japan vil være nødvendig. Japan har et godt utbygd helsevesen, generelt god infrastruktur og ansvarlige og pålitelige myndigheter. De fleste nordmenn i Japan er også bosatte over en lengre perioder. Dette gjør også at det både av sikkerhetsmessige og personlige og psykologiske grunner kan være lite tilrådelig å forlate stedet umiddelbart.

Dersom situasjonen tilsier det, vil det imidlertid kunne være aktuelt for norske myndigheter å rekvirere fly for evakuering av norske borgere. Dette vil organiseres i Norge, gjerne i samarbeid med de andre nordiske landene. SAS har en avtale med japanske myndigheter om dette. Evakuering med skip vil også være mulig i samarbeid med norske rederier.

Ambassadens rolle

Hovedoppgavene for ambassaden etter et stort jordskjelv vil være:

  • forsøke å holde oversikt over rammede nordmenn
  • ta imot og bistå nordmenn som trenger hjelp
  • koordinere bistand fra norske myndigheter og organisasjoner

Ambassadens rolle vil være avhengig av hvor og i hvilken skala en katastrofe finner sted. De nordiske ambassadene vil samarbeide ved behov. Ambassaden vil etablere et kriseoperasjonssenter for å ivareta grunnleggende krisefunksjoner. Ved en større krise vil også krisestab bli satt i Utenriksdepartementet i Oslo.

Informasjonskilder

I forbindelse med en krisesituasjon er god og pålitelig informasjon meget viktig for å kunne ivareta egen sikkerhet. Her følger en enkel oversikt over steder der du kan finne informasjon. 
Lokale myndigheter – Oppsøk lokalt bykontor og lokal brannstasjon for informasjon om kriseberedskap i nærområdet. Du kan også søke opp lokale myndigheters hjemmesider for å se etter informasjon.

  • Tokyo Metropolitans guide til katastrofeforberedelser kan være nyttig for egen beredskap, også for de bosatt utenfor Tokyo.
  • Tokyo International Communication Committee – Her finnes en rekke lenker mer informasjon beredskap, medisinsk veiledning, språkhjelp, med mer. 
  • Japan Metrological Agency – JMA har kontinuerlig oppdatert informasjon om vær, klima og jordskjelv, inkludert varsel om tyfon, tsunami og vulkansk aktivitet. Dette er japanske myndigheters primærkanal for en rekke offisielle katastrofevarsel.
  • Tv og radio – De fleste store tv- og radiokanaler vil ha regelmessige oppdatering i en eventuell krisesituasjon. På nyere tv-apparater vil det være mulig å bytte til engelsk språk eller tekst ved flere av NHK TVs sendinger. Radiokanalene AFN (AM 810kHz i Tokyo) eller InterFM (FM 76.1Mhz i Tokyo) vil ha engelske nyhetsoppdateringer.
  • Ambassadens nettsider, Facebook og Twitter vil tas i bruk i krisesituasjoner, men merk at den ferskeste og mest detaljerte informasjon får du direkte fra japanske kilder.

 


Bookmark and Share