Komplementerende norskundervisning for norske barn i utlandet

Sist oppdatert: 08.01.2016 // For norske barn bosatt i utlandet finnes det skoler som tilbyr undervisning i norsk språk og samfunnsfag.

Norskskolen

Norskskolen tilbyr gratis kompletterende norskundervisning for norske barn i utlandet (med norsk personnummer). Undervisningen skjer gjennom en ledende nettbasert læringsplattform.

Norskskolens kompletterende nettundervisning er godkjent av Utdanningsdirektoratet og er tilpasset offisielle læreplaner. Opplegget gir norske elever mulighet til å opprettholde
norskkunnskapene ved kortere og lengre utenlandsopphold.

www.norskskolen.com

Globalskolen

Globalskolen gir nettbasert kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE til norske barn i grunnskolepliktig alder som er bosatt i utlandet. Hvert semester har 15 ukeplaner, og arbeidsomfanget på hver plan skal være minst 90 minutter. Globalskolen har sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge til å gi denne typen undervisning.

Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, og for vårsemesteret må skolen ha søknaden seinest 30. januar.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.globalskolen.no

Norgesskolen 

Norgesskolen er en sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre eller av foreldre som av andre grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge, norsk kultur og norsk skole.

Som oftest er dette barn av utestasjonerte nordmenn eller barn av foreldre der den ene av foreldrene er norsk.

Skolen skal gi et fulltidstilbud i norsk språk og kultur og har som formål å:

  • Øke elevenes kjennskap til norsk språk, kultur og historie
  • Øke elevenes kjennskap til - og interesse for - Norge og norske forhold
  • Bedre elevenes evne til å forstå kulturelle forskjeller på en positiv måte
  • Gi elevene forståelse for det norske skolesystems krav og metoder

Teksten over er kopiert fra Norgesskolens hjemmeside. For mer informasjon, se http://norgesskolen.no/, og ta eventuelt direkte kontakt.


Bookmark and Share