Norskrelaterte organisasjoner i Japan

15.05.2009 // Et utvalg norskrelaterte organisasjoner som er aktive i Japan

The Norway-Japan Society

Norway-Japan Society er en vennskapsorganisasjon som jobber for å fremme kultur og gjensidig forståelse mellom Norge og Japan. NJS opererer med base i Tokyo, og er drevet på frivillig basis. Det arrangeres jevnlige kulturelle og sosiale arrangement der nordmenn og andre Norgesinteresserte mennesker samles.
http://www.norway-japan.org/

Norwegian Chamber of Commerce in Japan (NCCJ)

Det norske handelskammeret i Japan tilbyr tilgang til et profesjonelt og sosialt nettverk for næringslivsrepresentanter som ønsker å bli satt i kontakt med og bli en del av det norsk-japanske næringslivet i Japan. Handelskammeret arbeider for vekst og utvikling av et aktivt næringslivsmiljø hvor individer, bedrifter og relevante organisasjoner oppfordres til dialog og samspill gjennom å tilrettelegge for arrangementer av næringslivsrelatert og sosial art.
http://www.nccj.or.jp

Sjømannskirken v. ambulerende sjømannsprest Steinar Rishaug

Sjømannskirken tilbyr ulike typer rådgivning og konsultasjon til alle nordmenn i utlandet, uavhengig av livssyn, og har et nært samarbeid med UD og ambassaden. Ambulerende sjømannsprest Steinar Rishaug er tilgjengelig for å bistå norske borgere i Japan i vanskelige eller krevende situasjoner i sammenheng med krisesituasjoner, familieliv, sjelesorg og mye annet. Det er mulig å ta kontakt via nett eller telefon dersom du har behov for noen å snakke med, eller du kan kanskje avtale et møte i forbindelse med et av sjømannsprestens regelmessige besøk til Japan. Sjømannskirken er alltid tilgjengelig via beredskapstelefon, og konsultasjon er i utgangspunktet ikke misjonerende dersom du selv ikke ønsker å diskutere religion
http://www.sjomannskirken.no/asiaost
Mob: + 47 97 73 55 44 E-post: steinar.rishaug@sjomannskirken.no

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er vi representert i flere enn tretti land. I tillegg er vi representert i alle norske fylker. Kontoret i Japan er et handels- og teknologikontor med over 45 års erfaring i å bidra til norske bedrifters handels- og teknologisamarbeid med Japan. Gjennom rådgivning  bidrar Innovasjon Norge i Tokyo når norske bedrifter og institusjoner ønsker å jobbe i Japan eller med japanske bedrifter og institusjoner. Kontoret tilbyr blant annet markedsinformasjon, partnersøk, møteassistanse og nettverksarrangementer.
http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-utlandet/Japan/

Norges sjømatråd

Norges Sjømatråd i Tokyo har som hovedoppgave å bidra til at Norge oppfattes som ledende sjømatnasjon, primært gjennom å fremme kjennskap og preferanse til norsk sjømat i Japan. Sjømatrådet gjennomfører generiske markedsføringskampanjer selvstendig eller i samarbeid med Norske eksportører, importører, supermarkeder og restauranter i tillegg til PR virksomhet, markedsovervåking og kriseberedskap.
http://www.seafood.no/Om-oss/Kontorer/Japan

NORAlumni

http://www.noralumni.no/japan/home

Andre organisasjoner og institusjoner

Norway Related Organisations in Japan.


Bookmark and Share