Konsulære tjenester

Vigsel i Japan, vigsel i Norge og vigsel ved ambassaden Les mer

Fremgangsmåte for søknad om pass/nødpass Les mer

Fremgangsmåte for søknad om fødselsnummer. Les mer

Ambassaden kan som notarius publicus bistå med en rekke notarialforretninger.

Regler og prosedyrer relatert til statsborgerskap til barn født i utlandet med norske foreldre. Les mer

Trenger du juridisk bistand i Japan? Les mer

Registrering av dødsfall i Norge og hjemsendig av kiste/urne Les mer