Oversettelser til og fra norsk/japansk/engelsk språk

Les mer

I en rekke forskjellige sammenhenger kan det være nødvendig med en bekreftet rett kopi av et dokument

Les mer

Ambassaden kan bekrefte signaturer i saker som innvolverer norske borgere eller norske selskaper og myndigheter

Les mer

Ambassaden kan i enkelte tilfeller bistå med utstedelse av diverse attester

Les mer

Apostille er et stempel som påføres et dokument utstedt av en offentlig institusjon, der et lands myndigheter bekrefter overfor et annet lands myndigheter at dokumentet er utstedet av korrekt myndighet. Apostille bekrefter ikke selve innholdet i dokumentet.

Les mer