Oversettelser

Sist oppdatert: 18.10.2013 // Oversettelser til og fra norsk/japansk/engelsk språk

Ambassaden kan bistå med oversettelser av dokumenter utstedt av offentlige myndigheter i Norge og Japan i enkelte tilfeller.

Kontakt ambassaden på consular.tokyo@mfa.no dersom du har behov for en oversettelse. Vi må vite hva slags dokument som skal oversettes, og hva denne oversettelsen skal brukes til. Dersom ambassaden godtar oppdraget må du enten besøke ambassaden (bestill tid i forkant), eller sende dokumenter med brevpost.

Denne tjenesten er gebyrbelagt, og avhengig av omstendighetene rundt saken er det mulig ambassaden ikke kan bistå.

Om ambassadens oversettelsestjenester

 • Ambassaden kan bistå med oversettelser av enkelte offentlige dokumenter utstedt av norske og japanske myndigheter, men ikke alle.
 • Verifisering av oversatt dokument er inkludert i ambassadens oversettelsestjeneste. 
 • Det originale dokument må alltid presenteres.
 • Du må få apostille på alle offentlige dokumenter som skal brukes utenfor utstederlandet før du avleverer dokumentet til ambassaden. 
 • Du må regne med ca. 14 dager før dokumentet er ferdig oversatt, men dette avhenger av arbeidsmengde ved ambassaden. 
 • Når oversettelsen er klar kan du enten hente den på ambassaden (bestill tid i forkant) eller får den tilsendt. Hvis den skal sendes vil den bli sendt med vanlig post. 
 • Ambassaden kan ikke skrive norske og ikke-japanske personnavn med katakana ved oversettelsen av norske dokumenter. 
 • De norske konsulatene i Japan kan ikke utføre oversettelsestjenester.

Når du leverer et dokument for oversettelse, må du inkludere originalt dokument med apostille, gebyr, samt et notat med følgende informasjon:

 • Ditt navn, telefonnummer og mailadresse
 • Adressen hvor du eventuelt vil ha ferdig oversettelse tilsendt 
 • Når du vil ha oversettelsen tilbake (vi kan ikke alltid imøtekomme dette ønsket) 
 • For japanske dokumenter: lesemåter (roma-ji) av stedsnavn som ikke lengere i bruk, samt ALLE personnavn

Hva kan ambassaden oversette?

 • Norsk førerkort (apostille trengs ikke på førerkort)
 • Norsk og japansk fødselsattest (shussei-todoke-juri-shomeisho, IKKE shussei-todoke)
 • Japansk familieregister (koseki-tohon), utdrag av familieregister (koseki-shohon)
 • Japansk bostedsregister (jumin-hyo)
 • Norsk og japansk vielsesattest (kon-in-todoke-juri-shomeisho)
 • Norsk og japansk skilsmisseattest (rikon-todoke-juri-shomeisho)
 • Norsk og japansk prøvingsattest (kon-in-yoken-gubi-shomeisho)
 • Norsk og japansk dødsattest (shibo-todoke-juri-shomeisho)
 • Annet

Hva kan ambassaden IKKE oversette?

 • Private dokumenter og dokumenter som ikke er utstedt av offentlige myndigheter, inklusivt kontrakter, testamente, skolepapir, helseattest og lignende
 • Håndskrevne dokumenter, inklusive shussei-todoke (fødselsattest) utstedt av hospitaler (Shussei-todoke-juri-shomeisho kan oversettes)
 • Japanske skattepapirer (japanske myndigheter utsteder vanligvis slike dokumenter på engelsk)
 • Firmaregister og eiendomsregister
 • Annet

Bookmark and Share