Pass/Nødpass

Sist oppdatert: 18.10.2013 // Fremgangsmåte for søknad om pass/nødpass

 
Om du vil søke pass eller nødpass må du ta kontakt med ambassaden i Tokyo. Passene produseres i Norge og det vil ta inntil 10 virkedager fra søknadsdato til passet mottas ved ambassaden. Ta derfor vennligst kontakt god tid i forveien for å søke om nytt pass. Passet kan deretter enten hentes ved ambassaden, eller sendes til søker per post dersom man bor utenfor Tokyo.

Ta kontakt for avtale: consular.tokyo@mfa.no

 

Politipass (Vanlig pass)

  

Søkeprosedyren for voksne over 18 år

 • Søker møter personlig etter avtale og fyller ut søknadsskjema som fås på ambassaden.
 • Søker må ha med pass.
 • Hvis pass er tapt eller stjålet, se eget avsnitt lenger ned på siden.
 • Ambassadepersonell tar opptak av biometri i form av bilde og fingeravtrykk.
 • Søker betaler passgebyr i kontant. 

Søkeprosedyren for barn under 18 år

 • Søker møter sammen med foreldre og fyller ut søknadsskjema.
 • Søker må ha med pass.
 • Hvis pass er tapt eller stjålet, se eget avsnitt lenger ned på siden.
 • Dersom barnet er under 12 år må det leveres ett passbilde for skanning.
 • Dersom barnet er over 12 år vil det bli gjort opptak av biometri.
 • Begge foreldre må undertegne på passøknaden. Dersom en av foreldrene ikke møter må skriftlig fullmakt fra fraværende forelder medbringes.
 • Foreldrenes pass må fremvises og vil bli tatt kopi av.
 • Søker betaler passgebyr i kontant. 

Spesielt for førstegangsutstedelse

 • Søker må ha 11-sifret fødselsnummer.
 • Hvis søker ikke har fødselsnummer, kan dette søkes om ved Ambassaden. Se her for mer informasjon.

  

Nødpass

 

Søknad om nødpass

 • Søker møter personlig og fyller ut søknadsskjema som fås på ambassaden.
 • Søker må ha med pass.
 • Hvis pass er tapt eller stjålet, se eget avsnitt lenger ned på siden.
 • Ambassadepersonell tar opptak av biometri.
 • Søker må ha med passbilde i 2 eksemplarer, ikke eldre enn 6 måneder.
 • Søker betaler passgebyr i kontant. 

Vilkår for utstedelse av nødpass

 • Et gyldig pass er stjålet eller tapt kort tid før en planlagt reise.
 • Når det er akutt behov for pass grunnet sykdom/død i nær familie.
 • Uforutsette viktige forretningsreiser.
 • Normalt politipass har produksjonsdefekt som inntreffer under reise.
 • I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det.

 

Tap av pass


Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet ditt, må du medbringe annen offentlig legitimasjon, for eksempel førerkort, bankkort, legitimasjon med bilde eller fødselsattest. Du må også melde tapet til japansk politi og medbringe en attest fra politiet om at du har meldt det tapt.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt eller stjålet og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument og du vil bli stoppet i passkontrollen hvis du bruker det til reise.

 

Se  Forskrift om pass for ytterligere informasjon.

 


Bookmark and Share