Landinformasjon

Innledning Japans etterkrigshistorie har vært preget av voldsom vekst i økonomi og levestandard, og landet er per i dag verdens tredje største økonomi. Japan har med sine begrensede naturressurser satset på kunnskapsintensive næringer og er en av verdens ledende nasjoner innenfor innovasjon, forskning og teknologi. Næringslivet i Japan er i hovedsak preget av stabilitet og ryddighet, med en... Les mer

Innenrikspolitikk Liberal Democratic Party (LDP) vant nok en brakseier i valget til Underhuset til Japans parlament 14. desember 2014. Statsminister Shinzo Abe kunne dermed danne regjering på ny 24. desember. LDP har sammen med koalisjonspartner Komeito solid flertall i begge kamrene i Japans parlament. LDP og Statsminister Abe har hatt regjeringsmakten i Japan siden desember 2012 da de avløste... Les mer

De bilaterale relasjonene mellom Norge og Japan er meget gode. Vi deler overordnede verdier som demokrati, markedsøkonomi, menneskerettigheter og støtter begge opp om en FN-ledet verdensorden basert på internasjonal rett. Norge og Japan er også likesinnede i mange spørsmål i FN og andre multilaterale organisasjoner, og vi har felles interesser og samarbeid innen bl.a. utviklingspolitikk,... Les mer

Valuta: Yen BNP: USD 4,729 billioner (ca. NOK 32,121 billioner) (2013) BNP vekstrate: 2% (2013) Arbeidsledighet: 4,1 % (2013) Styringsrente: 0,0 (2014) Inflasjonsrate: 0,2 (2013) Japan er verdens tredje største økonomi etter USA og Kina. Siden LDP og statsminister Abe overtok regjeringsmakten i desember 2012 har den innenrikspolitiske hovedprioriteringen vært å få fart på økonomien etter to tiå... Les mer

Offisielt navn: Nippon/Nihon - Japan Hovedstad: Tokyo (8.5 mill) Største byer: Yokohama (3.6 mill), Osaka (2.5 mill), Nagoya (2.2 mill), Sapporo (1.9 mill), Kobe (1.5 mill), Kyoto (1.4 mill) Språk: Japansk Flateinnhold: 377.915 km2 Folketall: 127.3 millioner Befolkningsvekst:  - 0.77 % (2012)       Les mer