Bilaterale forbindelser

21.10.2013 //

De bilaterale relasjonene mellom Norge og Japan er meget gode. Vi deler overordnede verdier som demokrati, markedsøkonomi, menneskerettigheter og støtter begge opp om en FN-ledet verdensorden basert på internasjonal rett. Norge og Japan er også likesinnede i mange spørsmål i FN og andre multilaterale organisasjoner, og vi har felles interesser og samarbeid innen bl.a. utviklingspolitikk, konfliktløsing og fredsbygging.

Japan er et prioritert samarbeidsland for Norge innen forskning. Japan og Norge inngikk en bilateral forsknings- og teknologiavtale i 2003, og det foreligger samarbeid mellom flere universiteter og institusjoner. Videre inngikk Norge og Japan i 2012 en avtale om «Working Holidays», en utvekslingsordning der ungdom får mulighet til å oppholde seg i samarbeidslandet for en viss periode ved å kombinere ferieopphold og arbeid.

På handelsområdet er Japan en av Norges største samhandelspartner i Asia, og et av de viktigste enkeltmarkedene for norsk sjømat. Laks er Norges største enkeltstående eksportartikkel til Japan. Japan er også et av de største markedene for norske skipsfartstjenester og et viktig marked for norsk reiselivsnæring. Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har investert omkring 7 % av fondet i Japan, til en samlet verdi av NOK 360 milliarder.


Bookmark and Share